Psychoterapia psychoanalityczna niemowląt i  małych dzieci

Psychoterapia psychoanalityczna niemowląt i małych dzieci

Psychoterapia psychoanalityczna  niemowląt i  małych dzieci – we wczesnej interwencji  oraz wspomaganiu małego dziecka.   Każde dziecko jest inne. Każde pojawia się na świecie z osobistym bagażem genetycznym, a nawet —  wewnątrzłonowym doświadczeniem zaczątków przeżyć psychicznych. Melanie Klein  twierdziła, że w swoim wrodzonym wyposażeniu dzieci różnią się między sobą przede wszystkim indywidualnym poziomem zawiści i […]

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta.

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta.

Psycholog , Psychiatra i Psychoterapeuta? Kto jest kim i w jakim obszarze działa? Psycholog  Wikipedia podaje że: „Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”. To osoba, która skończyła studia psychologiczne […]