Relacja w psychoterapii

Relacja w psychoterapii

  Relacja w psychoterapii      To, co dla Freuda było, w początkowym okresie, przeszkodą w leczeniu  a mianowicie zjawisko przeniesienia uczuć z osób znaczących dla pacjenta na lekarza – dziś jest podstawą psychoterapii. Bez więzi oraz bez osobistej relacji  stopniowego jej rozwiązywania,  prowadzącego do  usamodzielnienia  się pacjenta – trudno o trwałe zmiany w życiu pacjenta. […]

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym      Pozwolę sobie zacytować krakowskiego psychiatrę dr Piotra Drozdowskiego.  W artykule „Terapia wglądowa pacjentki z depresją psychogenną” opisuje: Problemy klasyfikacji chorób afektywnych zostały w polskiej literaturze przedmiotu wyczerpująco przedstawione w książce Stanisława Pużyńskiego i są odzwierciedleniem wielości podejść do zaburzeń psychicznych w psychoterapii. Składają się na nie różnice w przyjętych modelach psychiki […]