Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta.

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta.

Psycholog , Psychiatra i Psychoterapeuta? Kto jest kim i w jakim obszarze działa? Psycholog  Wikipedia podaje że: „Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”. To osoba, która skończyła studia psychologiczne […]