TZA

Trening Zastępowania Agresji

     Jestem Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji. Prowadzę 10 tygodniowe treningi zastępowania agresji dla wszystkich odbiorców końcowych na terenie całego Podkarpacia, szkolenia dla rad pedagogicznych oraz organizuję szkolenia Trenerów Treningu Zastępowania Agresji we współpracy z Instytutem „Amity” 02-970 Warszawa, ul. Zapłocie 20, który jako jedyny w Polsce posiada amerykańską licencje i akredytacje Aggression Replacement Training .

Zapraszam zainteresowanych do kontaktu ze mną.

Trening Zastępowania Agresji (ART – Agression Replacement Training) jest jednym z najbardziej skutecznych programów modyfikowania zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne.

W wyniku interwencji tą metodą stwierdza się ograniczenie zachowań agresywnych i przemocowych (złość, nieposłuszeństwo) nawet o 85%. Trening Zastępowania Agresji w 2001 r. został akredytowany przez amerykański Departament Edukacji, Departament Przestępczości Nieletnich i Amerykańskie Towarzystwo Penitencjarne. Jest realizowany skutecznie w wielu krajach USA, w Kanadzie, Wlk. Brytanii, Szwecji, Holandii.

TZA znajduje zastosowanie w wychowaniu, profilaktyce, socjoterapii i resocjalizacji, w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w pracy pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli.

Program jest rekomendowany przez MEN i został zatwierdzony do realizacji w „Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Dzieci i Młodzieży”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku.

Program składa się z trzech modułów ukierunkowanych na trzy główne obszary ryzyka zachowań agresywnych:

Uczenie deficytowych umiejętności prospołecznych (uczenie, co robić);

Trening umiejętności prospołecznych, włączający modelowanie, odgrywanie ról, informacje zwrotne i transfer – przeniesienie nabytych umiejętności na teren szkoły, placówki, rodziny, środowiska lokalnego.

Uczenie samokontroli (uczenie, czego nie robić):

Trening kontroli złości, metoda uczenia agresywnej młodzieży kontrolowania swoich wrogich impulsów. Uczenie podejmowania decyzji moralnych (dlaczego coś robić, a czegoś nie robić):

Trening wnioskowania moralnego, którego rezultatem jest zwiększenie transferu, włączając w to znaczne ograniczenie zachowań agresywnych, przemocowych, aspołecznych i przestępczych.

Więcej informacji na temat tej tego treningu TZA na stronie.

agresja.pl oraz amity.pl