Zaburzenia zachowania a wzorzec przywiązania u dzieci i młodzieży

Dla kogo: 

Warsztaty dla osób zainteresowanych myśleniem psychoanalitycznym i chcących poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z jej praktycznymi zastosowaniami (psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, opiekunów).

Ideą szkolenia jest zapoznanie się uczestników z podstawami koncepcji psychoanalitycznej i zaprezentowanie warsztatu pracy.
 
Opis:  Warsztat ten jest owocem mojej ponad piętnastoletniej praktyki w zawodzie nauczyciela- wychowawcy (oligofrenopedagoga). W ramach szkolenia omówiona zostanie wiedza z zakresu rozwoju więzi. Teoria przywiązania stanowi rodzaj kompasu pozwalającego dotrzeć do dzieci, do których trafić trudno i trudno zrozumieć. Bieżące doświadczenia podopiecznego najlepiej jest zrozumieć poprzez odniesienie do jego procesów psychicznych i wczesnych doświadczeń. Badania pokazują, że rozumienie i podzielanie uczuć dzieci jest jednym z największych darów jakie mamy im do zaoferowania. Dar ten nazywamy „bycie z”. „Bycie z” to stan umysłu, który polega na długofalowym budowaniu jakości relacji co w efekcie przynosi znaczne efekty.

Tematyka:

  • Psychiczne narodziny dziecka w ujęciu psychoanalitycznym
  • Teorie przywiązania
  • Wzorzec przywiązania
  • Trauma w ujęciu psychoanalitycznym
  • „Bycie z” – budowanie relacji
  • Zasady i planowanie terapii z dzieckiem

Materiały: prezentacja multimedialna

Forma pracy: warsztat/konwersatorium

Prowadząca: Renata Jarosz, psychoterapeuta, pedagog, trener.