Okres dojrzewania i załamanie rozwoju – perspektywa psychoanalityczna

Dla kogo: 

Warsztaty dla osób zainteresowanych myśleniem psychoanalitycznym i chcących poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z jej praktycznymi zastosowaniami (psychologów, pedagogów, nauczycieli).

Ideą szkolenia jest zapoznanie się uczestników z podstawami koncepcji psychoanalitycznej i zaprezentowanie warsztatu pracy.

Opis:  Okres adolescencji jest unikalnym i ważnym procesem wnoszącym duży wkład w późniejsze życie. Zakłócenia tej fazy rozumiemy zupełnie inaczej niż zakłócenia okresu dzieciństwa i wieku dorosłego. Załamanie rozwoju jest zjawiskiem patologicznym a podłoża rozmaitych form psychopatologii leżą różne fantazje. Freud mówił: „ Kiedy rzucimy kryształ na ziemię, rozpryśnie się, ale nie dowolnie, lecz wzdłuż linii wyznaczonych prze strukturę kryształu, a zatem na części, z których niewidocznych części się składał.” Odwołanie się do pojęcia płaszczyzn kryształu skłania do myślenia o działaniu ukrytych sił, które często wychodzą na jaw dopiero w okresie dojrzewania płciowego.

Tematyka:

  • Pomieszczanie – stan umysłu matki
  • Okres latencji – okres utajenia
  • Kompleks Edypa – współczesne rozumienie
  • Okres dojrzewania
  • Załamanie rozwoju
  • Możliwości zastosowania pogłębionego rozumienia adolescenta w codziennej pracy

Materiały: lektura przed zajęciami

Forma pracy: warsztat/konwersatorium

Prowadząca: Renata Jarosz, psychoterapeuta, pedagog, trener.