Psychoterapia młodzieży

     Okres dojrzewania jest niedocenianym, niezbędnym, a jednocześnie bardzo trudnym okresem w życiu człowieka. Niektórzy psychoanalitycy uważają, że jest to okres w którym problemy, nie przepracowane we wcześniejszych etapach rozwoju dostają szansę na ponowne ich uruchomienie, przeżycie i przepracowanie. Chodzi tu w szczególności o okres indywiduacji i separacji. Uniezależnienie się od rodziców i budowanie własnej tożsamości jest rozwojowo bardzo ważne i konieczne. Zdarza się w tym okresie, że nieporozumienia w rodzinie są tak silne, a zachowania autoagresywne dziecka tak nasilone, że podjęcie terapii staje się konieczne do bezpiecznego przejścia w czas dorosłości. Warto skorzystać z konsultacji i psychoterapii dla młodzieży, jeśli:

  •  konflikty w rodzinie są szczególnie raniące dla obu wszystkich stron,
  •  nastolatek ma trudności w kontaktach z rówieśnikami lub szkolne,
  • u nastolatka dominuje znacznie zaniżona samoocena,
  • nastolatek jest wycofany i samotny,
  • u nastolatka pojawiają się samookaleczenia lub myśli samobójcze,
  • nastolatek przeżywa zawód miłosny i nie potrafi sobie z nim poradzić,
  • nastolatek nie radzi sobie z emocjami
  • nastolatek nie akceptuje swojego ciała i zmian związanych z dojrzewaniem,
  • u nastolatka pojawiają się zaburzenia odżywiania lub snu.

     Psychoterapia prowadzona z młodzieżą uwzględnia i chroni rodzącą się niezależność młodego człowieka, dlatego po 16 roku życia rodzice w zasadzie nie mają wglądu w terapię młodego człowieka. Do podjęcia terapii konieczna jest motywacja i potrzeba nastolatka.  Psychoterapeuta ma obowiązek zachować w tajemnicy to, co jest przedmiotem rozmowy. Jest to niezwykle delikatna sytuacja ze względu na konieczne wsparcie i zaangażowanie opiekunów np. w zakresie faktycznej zależności życiowej dziecka od rodziców, w tym finansowania terapii. Zachowanie poufności jest jednak niezbędne dla zbudowania bezpiecznej relacji terapeutycznej i pozwala młodemu pacjentowi na otwartość i szczerość. Niekiedy adolescent lub rodzice mają potrzebę konsultacji odbywa się to wtedy  na zasadach  uzgodnionych przez wszystkie strony z zastrzeżeniem obowiązującej terapeutę tajemnicy.