Psychoanalityczna terapia par i rodzin

    Terapia par to forma pomocy polegająca na rozpoznawaniu znaczenia nieświadomych procesów w życiu psychicznym pary. Umożliwia ona zrozumienie i zmianę irracjonalnych oraz emocjonalnych  składników związku dwojga osób, czy rodziny. Psychoterapia psychoanalityczna pozwala na odkrywanie wewnętrznego, nieświadomego świata pary i sposobów, w jaki ona się buduje i rozwija.  Pozwala na rozpoznanie powtarzalnych, nieświadomych wzorów relacji, głębokich motywów wyboru partnera, rozumienia matrycy aktualnych konfliktów i ich związków z wcześniejszymi relacjami oraz sposobów, w jaki partnerzy radzą sobie z nieuniknionym napięciem. Celem procesu psychoterapii jest badanie interakcji pary/członków rodziny ze sobą, ze światem, z terapeutą, obejmujące badanie cierpienia, lęków oraz jakich mechanizmów, sposobów i technik obronnych używają partnerzy, aby się chronić przed bólem psychicznym. Ta terapia rozwija i wzbogaca osobowość małżonków/partnerów o potrzeby, pragnienia i uczucia wyparte i ukryte w nieświadomości, czy przemieszczonych na partnera. Proces ten wzbogaca również własną osobowość i buduje podmiotowe relacje w parze/rodzinie. To praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej, satysfakcjonującej relacji między kobietą i mężczyzną.

Spotkania odbywają się 1 raz na dwa tygodnie lub nawet raz na miesiąc i trwają 90 min.

     Terapia rodzin jest natomiast szerszym spojrzeniem na przeżywane trudności aniżeli perspektywa jednostkowa. Czasami wydaje się nam, że problem jest  związany tylko z jednym członkiem rodziny, albo tylko z podgrupą w obrębie rodziny, wszyscy pozostali doświadczają jednak  skutki jego istnienia i dysponują jakimś jego rozumieniem.  Niekiedy zmienia się element systemu, zmienia się cały system – w tym wypadku rodzina. I odwrotnie – działanie całości wywiera wpływ na każdą z części. Rodzina może wykorzystać swój potencjał do takiego włączenia powstałej trudności w całość jej życia, by to, co trudne i pozornie zbędne, przyczyniło się do rozwoju każdego członka rodziny i do lepszego funkcjonowania całości. 

     Terapia rodzin jest  zatem wspólnym zastanowieniem nad tym, co właściwie dzieje się w danym momencie w życiu rodziny. Co to za moment? Jakie współzależności decydują o powstaniu niepożądanego zjawiska? Czego potrzeba każdemu z członków rodziny do przezwyciężenia trudności? 

     Na konsultację rodzinną zapraszamy wszystkie osoby z rodziny mieszkające razem. Konsultacja trwa półtorej godziny i na prowadzi ją na ogół dwoje psychoterapeutów. W czasie konsultacji określamy, jaki cel stawia sobie każdy z przybyłych, a następnie wspólnie postanawiamy, czy rozpocząć terapię,  w jakiej formie, z jaką częstotliwością i na jakich warunkach organizacyjno-finansowych. W czasie konsultacji można także określić, kto chce, a kto nie chce uczestniczyć w dalszych spotkaniach, i co na to reszta rodziny.

 

rodzina