Psychoterapia psychoanalityczna niemowląt i  małych dzieci

Psychoterapia psychoanalityczna niemowląt i małych dzieci

Psychoterapia psychoanalityczna  niemowląt i  małych dzieci – we wczesnej interwencji  oraz wspomaganiu małego dziecka.   Każde dziecko jest inne. Każde pojawia się na świecie z osobistym bagażem genetycznym, a nawet —  wewnątrzłonowym doświadczeniem zaczątków przeżyć psychicznych. Melanie Klein  twierdziła, że w swoim wrodzonym wyposażeniu dzieci różnią się między sobą przede wszystkim indywidualnym poziomem zawiści i […]

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta.

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta.

Psycholog , Psychiatra i Psychoterapeuta? Kto jest kim i w jakim obszarze działa? Psycholog  Wikipedia podaje że: „Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”. To osoba, która skończyła studia psychologiczne […]

Relacja w psychoterapii

Relacja w psychoterapii

  Relacja w psychoterapii      To, co dla Freuda było, w początkowym okresie, przeszkodą w leczeniu  a mianowicie zjawisko przeniesienia uczuć z osób znaczących dla pacjenta na lekarza – dziś jest podstawą psychoterapii. Bez więzi oraz bez osobistej relacji  stopniowego jej rozwiązywania,  prowadzącego do  usamodzielnienia  się pacjenta – trudno o trwałe zmiany w życiu pacjenta. […]

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym      Pozwolę sobie zacytować krakowskiego psychiatrę dr Piotra Drozdowskiego.  W artykule „Terapia wglądowa pacjentki z depresją psychogenną” opisuje: Problemy klasyfikacji chorób afektywnych zostały w polskiej literaturze przedmiotu wyczerpująco przedstawione w książce Stanisława Pużyńskiego i są odzwierciedleniem wielości podejść do zaburzeń psychicznych w psychoterapii. Składają się na nie różnice w przyjętych modelach psychiki […]