Depresja w ujęciu psychoanalitycznym

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym

Depresja w ujęciu psychoanalitycznym      Pozwolę sobie zacytować krakowskiego psychiatrę dr Piotra Drozdowskiego.  W artykule „Terapia wglądowa pacjentki z depresją psychogenną” opisuje: Problemy klasyfikacji chorób afektywnych zostały w polskiej literaturze przedmiotu wyczerpująco przedstawione w książce Stanisława Pużyńskiego i są odzwierciedleniem wielości podejść do zaburzeń psychicznych w psychoterapii. Składają się na nie różnice w przyjętych modelach psychiki […]